18 Nisan 2013 Perşembe

LYS Fizik Tüm Formüller

LYS Fizik Müfredatının Tüm Konuların Formülleri Bu Başlık Altında

Dayanıklılık=Kesit Alanı/Hacim 

Isı iletim hızı Q/∆t=k.A. ∆T/∆X 
Bir sıvının hacimce genleşme miktarı ∆V=V0.α∆T/d0.c 

Sürtünmesiz eğik düzlem a=g.sinα F=mgsinα 
Sürtünmeli eğik düzlem fs=kmgcosα 

Eğik düzlem F.s=P.h 
Vida F.2π r=R.a 
Vidanın ilerleme miktarı h=n.a 
Çıkrık F.R=P.r 
Yükün Yükselme miktarı h=n.2π.r 

Hız = ∆X/∆t 
Sürat = X/t 
a = ∆V/∆t 
Vbağıl=Vgözlenen-Vgözlemci 

Serbest düşme 
h = 1/2gt² 
v = g.t 
v² = 2gh 

Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış 
v² = v0² + 2gh 
v = v0 + gt 
h =v0.t + 1/2gt² 

Aşağıdan Yukarıya Düşey Atış 
v² = v0² - 2gh 
v = v0 - gt 
h =v0.t - 1/2gt² 
hmax = v0²/2g 
tçıkış = v0/g 
tuçuş = 2v0/g 

Yatay Atış Hareketi 
v = √Vx²+Vy² 
X = Vx.t 
h = 1/2gt² 

Eğik Atış Hareketi 
v = √vx²+vy² 
hmax = (v0.sinα) ²/2g 
tuçuş = 2Vy/g=2v0sinα/g 
Xmenzil = Vx.tuçuş=v0².sin2α/g 
Cisme etkiyen hava direnç kuvveti Fd=K.A.v² 
Limit Hız Vlimit=√mg./K.A 

Verim = Yapılan İş/Harcanan Enerji 
Güç P=W/t 
Yay kuvveti F=k.x 
Yayda Depo Edilen Enerji = 1/2k.x² 
Yayların seri bağlanması 1/keş = 1/k1 + 1/k2 
Yayların paralel bağlanması keş = k1 + k2 + k3 
Dönme Kinetik Enerjisi Edönme = 1/2.I.ω² 

Yer çekim potansiyeli F = G.Mm/r² 
Çekim Potansiyel Enerjisi Ep = -G.M.m/r 
Uydunun Toplam Enerjisi Etoplam = -G.M.m/2r 
Bağlanma Enerjisi Ebağlanma = G.M.m/2r 

Kinetik Enerji-Momentum İlişkisi Ek=P²/2m 
Açısal Momentum L = P.r = m.r.v = m.r.ω.r = m.r².ω = I.ω (I = m.r²) 


Çizgisel sürat v = 2πr/T = 2πrf 
Açısal sürat ω = 2π/T = 2πf V = ω.r 
Merkezcil İvme a= ω².r = v²/r 
Merkezcil Kuvvet F = mv²/r = mω².r 

Silindir içinde dönem cisim 
Vmin = √gr/k 

Yatay virajlı yol 
fs ≥ Fm 
kmg ≥ mv²/r 
kgr ≥ v² 

Eğimli Viraj 
tanα = v²/g.r 

Konik Sarkaç 
tanα = v²/g.r 


Basit harmonik hareket 
Cismin konumu x = r.sinωt 
Hız v = ωr.cosωt v = ω√r²-x² 
İvme a = -ω²r.sinωt = -ω²x 
Geri çağırcı kuvvet F = -mω²x 

Yay Sarkacının Periyodu T = 2π√m/k 
Yayların seri bağlanması(Üst üste) 1/keş = 1/k1 + 1/k2 
Yayların paralel bağlanması(Yan yana) keş = k1 + k2 + k3 

Basit Sarkacın Periyodu T = 2π√L/g 

Newtonun Genel Çekim Kanunu F = G.M1.M2/R² 
Çekim ivmesi g = G.Mdünya/ R² d=uzaklık (parsek) p=ıraklık açısı(paralaks) Yıldızların uzaklığı d = 1/p 
Yıldızların Sıcaklığı T = Wien Sabiti/ λmax 
Yıldızın Işıma Gücü L = 4πR²σT^4 
Yıldızın Görünen Parlaklığı m = L/4πd² 
Yıldızın Salt Parlaklığı m-M = 5logd – 5 
Kırmızıya Kayma Z = ∆λ/λ = Vk/c 
Yıldızın gözlenen frekansı fg = fγ(1-Vk/c) 
Gözlenene dalga boyu λg = λγ(1+Vk/c) 
Hubble Sabiti H = V/d 
Gök Adanın Samanyolundan uzaklaşma hızı V = d/t 
v = H.d >> t = T ise Th = 1/H 
Tevren = 2/3.(1/H) Elektrik Alan = k.q/d² 
Elektriksel Potansiyel Enerji = k.q1.q2/d 
Elektriksel Kuvvet = k.q1.q2/d² 
Elektrik alanda yüklü bir tanecigin hareketinde yapılan iş Wab = q.(Vb-Va) = qVab = q.∆V 
Paralel levhalar arasındaki elektrik alan E = V/d 
İvme a = q.V/d.m (Kayınvalidem veya kayınvalide/damat) 


q = V.C 
C = Ԑ.A/d 
Sığaçlarda depolanan enerji W = ½.qV = 1/2.C.V² = q²/2C 


Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına elektrik akımına eşit i=q/t 
Bir iletkenin direnci R=p.L/A 
Elektriksel enerji E = V.i.t 
Güç P = E/t = V.i = V²/R = i².R 
i = Ԑ/R+r 
V = Ԑ - i.r 

Manyetik Alan Büyüklüğü B = k.2i/d 
Çemberin Merkezinde Oluşan Manyetik Alan B = k.2πi/r 
Kangalın merkezinde oluşan manyetik alan B = k.2πi/r.N 
Selonoidin Manyetik Alanı B = k4πNi/l 
Tele etki eden manyetik kuvvet F = B.i.l dik değilse F = B.i.l.sinα 
Üzerinden akım geçen paralel tellerin uyguladığı manyetik kuvvet F = k.2i1.i2l/d 
Tel çerçeveye etkiyen tork T = B.i.A 
M.alan içinde hareket eden yüklü parçacığa etki eden kuvvet F = B.q.v (F bisküvileri) 
Parçacığın hız vektörü ile m.alan vektörü arasındaki açı m.kuvvet F = B.q.v.sinα 
Fmerkezcil = Fmanyetik mv²/r = q.v.B r = mv/Bq mv= Bqr (mavi bakır) 
Yüklü parçacığa elektrik ve manyetik alanların etkisi E = B.v 
Boşluktaki manyetik alan şiddeti B0 = u0.H 
Maddesel alandaki manyetik alan şiddeti B = u.H 
Bağıl manyetik geçirgenlik = ub = u/u0 

İndüksiyon Elektromotor Kuvveti (emk) Ԑ = B.V.l arada açı varsa Ԑ = B.V.l.sinα 
Manyetik Alanda Dönen Teldeki Emk Ԑ = B.l².ω/2 
Manyetik Akı ɸ=B.A.cosα 
Akı değişimi ∆ɸ = ɸson - ɸilk 
İndüksiyon elektromotor kuvveti Ԑ = -∆ɸ/∆t 
Özindüksiyon emk şiddeti Ԑ = -L.∆i/∆t 

İletken çerçevede oluşan indiksüyon akım Ԑ = N.B.A. ω.sinω.t 
Ԑmax = N.B.A.ω 

Transformatör V2/V1 = i1/i2 V2/V1 = N2/N1 (V2>V1 Yükseltici transformatör V2<V1 Düşürücü transformatör) 


Aydınlanma Şiddeti E = ɸ/A = I/d² 
Kesişen Aynalarda Görüntü Sayısı n = 360/α – 1 
+-1/f = +-1/Dc +- 1/Dg Dc/Dg = Hc/Hg = Sc/f = f/Sg 

Görünür Derinlik h' = h.ngöz/ncisim 
Merceklerde +-1/f = +-1/Dc +- 1/Dg Dg/Dc = Hg/Hc 


Doppler olayı fkaynak = V/λ fgözlemci = V/λ 
Gözlemci hareketsiz, kaynak hareketli ve kaynak gözlemciye yaklaşıyorsa fg = fk.[V/(V + Vk)] 
Gözlemci hareketsiz, kaynak hareketli ve kaynak gözlemciye uzaklaşıyorsa fg = fk.[V/(V – Vk)] 
Kaynak hareketsiz,gözlemci hareketli ve gözlemci kaynağa yaklaşıyorsa fg = fk.[(V + Vg)/V] 
Kaynak hareketsiz,gözlemci hareketli ve gözlemci kaynaktan uzaklaşıyorsa fg = fk.[(V – Vg)/V] 
Hem kaynak hem gözlemci hareketliyse fg = fk.[(V +– Vg)/(V +- Vk)] L uzunluğundaki telde oluşan harmonik iğ sayısı L = n.λ/2 n = 2L.f/v (nasıl 2 lafın var) 
n.Harmonik serinin frekansı fn = n.ft 

Stroboskop formülü fd = n.fs (fd>fs dalgalar ileriye fd<fs dalgalar geriye gidiyormuş görünür.) 
Hareket yönündeki dalgaların dalga boyu minimum, frekansı ise maksimum olur. λmin = (Vdalga – Vkaynak).T 
Hareket yönünün tersindeki dalgaların dalga boyu maksimum, frekansı ise minimum olur. λmax = (Vdalga + Vkaynak).T λ = (λmin + λmax)/2 

n.dalga katarı için yol farkı ∆S = n.λ 
n.düğüm çizgisi için yol farkı ∆S = (n-1/2).λ 


Çift Yarıkta Girişim (Young Deneyi) 
Aydınlık saçak için yol farkı ∆S = k.λ 
Karanlık saçak için yol farkı ∆S = (k-1/2).λ 
∆S = d.sinѲ = d.Xp/L Xp = L.∆S/d.n 
Saçak aralığı ∆X = L.λ/d.n 


Tek Yarıkta Kırınım 
Aydınlık saçak için yol farkı ∆S = (k+1/2).λ 
Karanlık saçak için yol farkı ∆S = k.λ 
∆S = w.sinѲ = w.Xp/L Xp = L.∆S/w.n 
Saçak aralığı ∆X = L.λ/w.n 


İnsan gözünün görüntüleri ayırma gücü Ѳmin = 1,22.λ/D 
Çözme gücü d= L.θmin 
Elektromanyetik Dalgalarda Doppler Olayı fg = fk.(1 +- u/c) 


Zaman genişlemesi formülü t = t0/√1- (v²/c²) 
Uzunluk kısalması L0 = v.∆t0 
Rölativitede kısalan boyun değeri L = L0.√1- (v²/c²) 
Durgun kütle enerjisi E0 = mc² 
Rölativistik bir taneciğin toplam enerjisi (Göreli Enerji) E = mc ²/√1-(v²/c²) 
Rölativistik bir taneciğin kinetik enerjisi Ek= mc ²/√1-(v²/c²) - mc² 


Ebağ = h.v0 = hc/λ0 (v0 (eşik frekansı)) 
Efoton = Ebağ + Ekin 
hγ = h.v0 + 1/2mv² 
hγ = e.V = Eb + Ek 
e.Vk = 1/2me.V² 
Ef = Eb + e.Vk (Vk kesme potansiyel fark) 
Egelen foton = Esaçılan foton + Eelektron ( vgelen > vsaçılan , λgelen < λsaçılan ) 
Pgelen foton = Psaçılan foton + Pelektron 


P = m.c 
E = P.c 
de Broglie dalga boyu λ = h/P = h/mv 
Fotonun momentumu P = h/λ 
Fotonun Gücü P = n.E/t = n.hc/λ.t 
Bir elektronun açısal momentumu L = n.h/2π 
hv = Eilk – Eson 


Herhangi bir yörüngenin yarıçapı rn = 0,53.n²/Z 
Hergangi bir yörüngedeki elektronun toplam enerjisi En = -13,6.Z²/n² 
Bir seviyeden başka bir enerji seviyesine inen elektronun yaptığı ışıma 1/λ =RH.Z ²(1/nson²-1/nilk²) 
Modern atom modeline göre açısal momentum değeri L = √l.(l+1).ћ 

Radarın yaydığı elektromanyetik dalgaların frekansı ∆f = 2fk.u/c 
Bir elektronun konum belirsizliği ∆X ≥ ћ/2∆Px (heisenberg ilkesi) 
Radyoaktif bir elementin bozunma sonrası kalan çekirdek sayısı N=N0.e^- λ.t 

OPTİK 

+- 1/F = 1/Dc +(-) 1/Dg 

F: Odak uzaklığı 
Dc: Cismin boyu 
Dg: Görüntünün boyu 

Çukur ayna ise + tümsek ayna ise işlemlerde (-) alınır. Görünür derinlik; 

h'= h. (ngözlemci / ncisim) 

h'= Yakınlaşma ya da uzaklaşma miktarı) 
h=Gerçek uzaklık 
ngözlemci = Gözlemcinin bulunduğu ortamın kırılma indisi 
ncisim = Cismin bulunduğu ortamın kırılma indisi 


Kaynak: http://forum.donanimhaber.com/m_74157942/tm.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder